Kontakty

PREVÁDZKOVATEĽ

 
Názov spoločnosti:
VIP club, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Priekopa 1380/5, 060 01 Kežmarok
IČO: 45423687
DIČ: 2023082413
IČ DPH SK2023082413 (Predávajúci je platca DPH - všetky uvedené ceny sú konečné vrátane DPH)
Zápis: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23264/P
E-mail: info@intima.sk
Tel. kontakt: +421 915 788 666 (prosíme uprednostňovať e-mailovú komunikáciu na ktorú reagujeme najneskôr do 24 hod.)
   

 
BANKOVÉ SPOJENIE
 
 
Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu:  000000-2942459156/0200
IBAN:  SK43 0200 0000 0029 4245 9156
BIC:  SUBASKBX
Variabilný symbol:  číslo objednávky
 

ORGÁN DOZORU:
 
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
e-mail: info@soi.sk